Lần đầu tiên, Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố bộ tiêu chí “Giá trị ẩm thực châu Á” và Việt Nam được xác lập 12 món ăn theo tiêu chí này. 12 món ăn đặc sản được xác lập kỷ lục châu Á theo Bộ tiêu chí “Giá trị Ẩm thực châu Á”
Read more