Ở Hàn Quốc, thực phẩm chủ yếu là gạo (tiếng Hàn là bap); Sợi mì gạo ( capche ) và đậu hũ (duboo) là những thực phẩm được dùng thay thế hay thêm vào. Các món ăn của Hàn Quốc có xu hướng cay nồng và nhiều gia vị hơn món ăn Trung Quốc và Nhật
Read more