Gạo nếp ngâm trước 1 đêm, được trộn với nước lá riềng xanh mướt – Một số nơi ở miền Trung, trước khi gói bánh tét, người ta ngâm nếp qua nước tro. Nước tro cũng là môi trường kiềm nên sau khi nấu, nếp trong bánh mau chín và rất trong. – Dùng lá
Read more