Nhậu ở Hà Nội: THỊT MÈO Ở …NGOẠI THÀNH ( Đàn ông đích thực) Từ lâu, chẳng biết căn cứ vào loại sách vở nào, thịt “tiểu hổ” (thịt mèo) luôn được quý ông khẩu truyền và tâm đắc như một món ăn quý có tác dụng “bổ âm bổ dương, bổ giường bổ chiếu”.
Read more