Mùa hè, du khách các nơi đổ về Đà Nẵng trốn nắng và không quên săn lùng “đồ biển” – tiếng địa phương chỉ các loại hải sản – để làm phong phú thêm “bộ sưu tập” thú ẩm thực của mình. Dân dã đến mức… quý hiếm Ngư dân Liên Chiểu đầu năm nay
Read more