Tết Nguyên Đán của Vòng văn hóa Đông Á là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Trước ngày tết thường có những ngày khác để sửa soạn như ” tết Táo Quân” và ” Tất Niên”. Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 1 theo âm lịch trên đất nước Việt
Read more