Ở  sân khu tập thể Trung Tự, ngay đầu đường Phạm Ngọc Thạch rẽ vào… Quán nhỏ và sơ sài. Quán nhỏ nhưng rất đông khách, cả mấy chiếc băng ghế dài đều trật kín người ngồi, chỗ bàn chính của chị chủ còn có mấy người đang đứng xếp hàng chờ mua về… Cô chủ
Read more