Trong bữa ăn hàng ngày, đường phổ biến trong các món ăn và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, bữa ăn quá nhiều đường ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Trong thực phẩm đường có 2 loại đường có trong các loại trái cây, sữa và đường tinh luyện
Read more