Ấm thực của người Mỹ Đen là một phần quan trọng của ẩm thực New York. Các món ăn được du nhập từ tận cùng phía Nam của Mỹ và có nguồn gốc từ châu Phi. Chính vì thế nên mới có tên gọi “ Món ăn của người Mỹ Đen”. Các món ăn đặc
Read more