1. Ý: Tagliatelle với hải sản Mì cọng to luộc vừa chín tới được hấp thu chậm và cung cấp năng lượng dài cho cơ thể; kết hợp với sò lụa hoặc “chem chép” kèm xốt mù tạt (cung cấp 250 kcal/khẩu phần) là món ăn đủ thành phần dinh dưỡng song lại ít năng
Read more