Tranh thủ những ngày Tết, trên đường phố Hà Nội đã xuất hiện một vài vị sư giả mà vẫn nhận được tiền từ những người nhẹ dạ. Những vị giả sư này cũng áo nâu chân đất, cũng xuống tóc và tay lần tràng hạt, lang thang ở nơi tập trung nhiều người dân
Read more